Branninnstruks

Vi bor i en gammel gård med bare en rømningsvei, trappen, derfor skal trappeoppgangene alltid holdes ryddig – fra bunn til topp. Det er viktig at alle beboere gjør seg kjent med og følger branninstuksene til Torshov kvartal III så vi alle kan bidra til et trygt bomiljø.

Instruks ved brann finner du her eller les informasjon i bunn av denne artikkelen:

- Dører til loft og kjeller skal alltid holdes lukket for å hindre spredning av brann.

- Sikringsskapet skal alltid være låst. Nøkkelen er en standardnøkkel som fås kjøpt hos låsforhandlere.

- Brannslukningsapparatene i leilighetene er pulverapparat som skal snues minst en gang per år for å hindre at pulveret klumper seg. Pilen skal stå på grønt. Sjekk at splitten sitter i. Den ideelle plasseringen av pulverapparatet er ved døren på soverommet . Hvis det er mangler ved brannslukningsapparatet kontakt styret.

- Det er forbudt å oppbevare brannfarlige stoffer herunder gass, olje, bensin, løsningsmidler eller lignende i strid med Brannforskriften i kjeller- og loftboder. Moderne maling er ikke brannfarlig.

- Det skal ikke være brannfarlig materiale nærmere pipeløpene enn 10 cm, både i leilighetene og i kjeller og loft.

- Styret minner om at hver beboer er pliktig til å holde det elektriske anlegget i leilighetene i foreskriftmessig stand. Dersom lysbrytere og stikkontakter må byttes, kontakt godkjent elektriker. Hvis du oppdager noen brannfarlige feil i din leilighet/boder så ber styret om at du retter opp disse. Husk at brannsikkerheten i din leilighet også angår dine naboer. Hvis du oppdager noen brannfarlige feil i fellesarealene så kontakt styret.

Og til slutt – ta gjerne egenkontrollen her med jevne mellomrom.

Instruks ved brann:

Alarmsentralen er ikke knyttet til brannvesenet

ved brann RING 110

Ved brann

- Forlat så rask som mulig leiligheten din og gå ut dersom det er mulig.

Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut

- Varsle brannvesenet på nødnummer 110.

- Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

Dersom du har tid:

- Lukk dører og vinduer

- Varsle personer i fare ved å rope “Brann! Brann!”.

- Hjelp hverandre ut av huset, til felles møteplass ved Soria Moria.

- Møt Brannvesenet når de kommer

Ved brannalarm:

Forlat så rask som mulig leiligheten din og gå ut dersom dette er mulig.

Dersom du er usikker på om det brenner,

- Sjekk alarmsentralen ved inngangsdøren, og finn ut hvor det varsles brann. Finn ut om det brenner der alarmen er utløst.

Dersom det brenner:

-Følg instruksen ovenfor.

Dersom det ikke brenner:

-Tilbakestill bannalarmanlegget. Instruks finner du her .

Dersom du oppdager en brann som ikke varsles i alarmsentralen, varsle ved å utløse alarmklokkene til alarmsentralen:

Trykk hardt på den sorte prikken i det hvite feltet i den lille røde boksen ved utgangsdøren.

Følg instruksen ovenfor.

Redde, varsle, slokke

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen, men dette kan være en huskeregel:

1. REDDE: Sørg for at du og andre kommer i sikkerhet.

2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.

3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.