Dyrehold

Det skal søkes styret om tillatelse til dyrehold, og naboer skal samtykke.

I Torshov kvartal III er det allered mange som har dyr. De fleste av oss synes dette er hyggelig, og styret stiller seg generelt positivt til dyrehold.

Det kan allikevel være noen som både er allergiske og/eller redde for dyr, og disse må vi også ta hensyn til. Det er derfor nedfelt i borettslagets ordensregler at det skal søkes styret om godkjenning. Ved denne søknaden ønsker styret en skriftlig bekreftelse fra alle beboere i oppgangen at det er OK med en "ny beboer".

Det skal tungtveiende grunner til for at styret ikke skal godkjenne en søknad om dyrehold.

Du kan gjerne benytte deg av vedlagte søknadskjema:

Søknadskjema

Styret