HMS: Egenkontroll av elektrisk anlegg

Vi bor i en gammel gård med bare en rømningsvei i hver oppgang, trappen. Derfor skal trappeoppgangen ALLTID holdes ryddig - fra bunn til topp. Trappeoppgangen er hverken lagerplass eller garderobe (les sko).

Vi har alle et felles ansvar med å redusere brannfaren i gården vår. Vi kan alle bidra med enkle tiltak for å gjøre hjemmene våre sikrere.

Husk at brannsikkerheten i din leilighet også angår dine naboer.

Det er utarbeidet et eget skjema for egenkontroll av leiligheten. Dette skjemaet bør gjennomgås en gang i året for å sjekke at alt er som det skal. Skjemaet finner du her .

I tillegg er det en noen kjøreregler for å unngå / hindre spredning av brann:

  • Dører til loft og kjeller skal alltid holdes lukket for å hindre spredning av brann.

  • Sikringsskapet skal ALLTID være låst. En lukket dør vil hindre spredning ved et branntilløp i skapet. (Dette er en standard nøkkel som kan kjøpes der de har nøkler.)

  • Brannslukningsapparatene i leilighetene er pulverapparater som skal snues minst en gang i året for å hindre at pulveret klumper seg. Pilen skal stå på grønt. Ideell plassering av brannslukningsapparatet er ved døren på soverommet. Dersom det er mangler ved apparatet ditt, ta kontakt med HMSansvarlig i styret.

  • Det er FORBUDT å oppbevare brannfarllige stoffer, herunder gass, olje, bensin, løsningsmidler eller lignende i strid med Brannforskriften, i kjeller og loft. Vær spesielt oppmerksom på gass som er tyngre enn luft, f.eks. propan, ved lekkasje vil legge seg langs gulvet i kjelleren.

  • Det skal ikke være brennbart materiale (f.eks. tremøbler, benkeplater og ved) nærmere pipeløpene enn 10 cm, både i leilighetene og i kjeller og loft,

  • Hver beboer er pliktig å holde det elektriske anlegget i leilighetene i forskriftsmessig stand. Dersom lysbrytere og stikkontakter må byttes, kontakt godkjent elektriker.

  • Om du oppdager brannfarlige feil i leilighet eller boder skal disse rettes opp.

  • Om du oppdager brannfarlige feil i fellesområdet, kontakt styret.