Vaktmester

Borettslaget leier inn vaktmestertjenester eksternt. Vaktmesteren vedlikeholder fellesområder. Beboerene har selv ansvar for vedlikehold og reparasjoner i sine boenheter.

Borettslaget kjøper i dag vaktmestertjenester fra Vaktmester Andersen til å ta seg av daglig drift og vedlikehold av fellesområdene. Vaktmesteren er i gården hver onsdag. Oppgavene innbefatter blant annet:

- holde gårdsrom og fellesarealer ryddig

- kontroll av dører, låser og vinduer

- visuell inspeksjon av vann og elektrisitet i fellesområdene

- bytte lyspærer

- feie gårdsrom og loft ved behov

- inspisere og spyle vaaskerier ved behov

- klippe plen og rake løv

- snørydding

- vask av oppgangene*

Vaktmester Andersen har ikke ansvar for beboeres leiligheter eller tekninske innstallasjoner inne i leilighetene.

* Trappene vaskes hver mandag. Dersom du ønsker at det skal vaskes underdørmatten må du selv fjerne denne før det vaskes.