Vernerunde

Styret gjør jevnlig vernderunder for å sikre at du er i et trygt bomiljø, spesielt med tanke på brann

Styret har foretatt en vernerunde spesielt med tanke på brannsikkerhet i fellesrom. Styret gjør oppmerksom på at:

  • Det skal ikke oppbevares private eiendeler i fellesarealene i kjeller og loft. Disse kan bli fjernet uten varsel om ikke annet er avtalt.

  • Det skal ikke oppbevares sko eller andre gjenstander i trapper/trappeavsatser. Dette er rømningsveier og de skal være fri for hindringer ved en eventuell brann.

  • Dørene til sikringsskapene skal alltid være låst for å hindre at eventuell brann i disse ikke slår ut av skapet.

Generelt er de fleste beboerene flinke til å holde fellesområdene ryddige. Tusen takk for det!

Styret