Avløpsrør

2016 gjennomførte borettslaget en renovering av rørene med Prolinemetoden. Det vil si at vi renset og forsterket rørene innvendig, men ikke med strømpe. For å unngå skader, og dermed vannskader, er det viktig at du tar hensyn til dette ved oppussing og vedlikehold av leiligheten

DRIFT- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER FOR

RØRFORNYEDE LEDNINGER

 

Etter utført renovering med Proline metoden finnes noen viktige punkter å tenke på ved oppussing og vedlikehold av leiligheten.

Ved bytte av sluk og komplettering med nytt rør mot tidligere renovert, samt ved bytte av gulvet, er det viktig at denne instruksjon følges. Skades det renoverte røret, finnes det en risiko for vannskader. I dette fall kontaktes Proline for rådgivning.

OBS! ALLE INSTALLASJONER SKAL UTFØRES AV GODKJENT INSTALLATØR FOR ATT FORSIKRING & GARANTI SKAL GJELDE.

Ved spørsmål ring Proline Norge AS på tlf: 815 00 898 eller mail til: info@proline-group.no

Her finner du informasjon om hva du må ta hensyn til når du skal:

 • Bytte sluk
 • Kapping renovert ledning - inkobbling av ny
 • Bytte gulv
 • Montering ny ledning mot renovert stamme (over bjelkelag)
 • Rensning slukledning
 • Vedlikeholdsspyling av renoverte ledninger 

1) Bytte av sluk:

Frigjøring: 

Når sluket frigjøres skal man vise stor forsiktighet, så att man ikke skader renoveringsmateriale i ledning fra sluket. Om avløpsrøret behøver å kappes, utføres dette vinkelrett mot røret. Etter utført kapping forsegles den frie rørenden med Sika-Bond AT-Universal eller lignende. Forseglingen utføres for å forhindre korrosjon på gammalt soilrør, samt for å tette ev. spalter mellom gammelt gods og rørfornying.

Montering av nytt sluk:

Innkobling av nytt sluk på gjenværende kappet ledning

 • utføres med syrefast jet-koppling klass B. 
 • eller med Fernco overgangskobling som er godkjent.

For ytterlig å sikre overgangen mellom ledning og nytt sluk, kan innvendig Flexibel hylse settes. I de fall sluk byttes før utført rørfornying, anbefaler vi:

 • Purus sluk type Oden, utløp ø75 mm •
 • eller Jafo sluk typ 86, utløp ø75 mm 2.

2) Kapping av rørfornyet ledning - inkobling av ny:

Kapping utføres vinkelrett mot røret. Den frie rørenden forsegles med SikaBond AT-Universal eller lignende. Dette utføres for å forhindre korrosjon på gammelt støpejernsrør samt for å tette ev. spalte mellom gammelt gods og renoveringsmateriale.

Ny ledning monteres mot gjenværende ledning, alternativt med;

 • syrefast jet-kobbling klasse B. Sjekk min. och max diameter på valgt kobling
 • eller Fernco overgangskobling som er godkjent.

Montering av kobblinger som beskrevet ovenfor utføres i samsvar med leverandørens anvisninger.

3) Bytte av gulv: 

Ved bytte av gulv, anbefaler vi også å bytte sluk. Dette er i samsvar med gjeldende bransjestandard.

4) Montering av ny ledning mot renovert stamme (over bjelkelag):

Om ny ledning (f.eks. kjøkkenavløp) skal monteres mot renovert stamme, anbefaler vi å montere T-rør ved avslutningspunktet. Ved avkapping skal forsiktighet iakttas så renovert del ikke skades. Frigjorte rørender forsegles med Sika-Bond AT-Universal eller liknende.

5) Rensning av ledning fra sluk:

Ved rensing av ledning fra sluk, skal det vises stor forsiktighet, når rensepluggen demonteres.

6) Vedlikeholdsspyling av renoverte ledninger.

Vi anbefaler å spyle rørsystemet med et intervall på 5 år. Spylingen skal utføres av kvalifisert personell. Skjærende eller spisse verktøy får ikke anvendes (f.eks. renseverktøy med skjærehode).

Dersom disse anvisninger følges, skal de renoverte ledningene fungere med minimalt vedlikehold. Om situasjon oppstår der dere behøver råd, er dere alltid velkommen til å kontakte Proline Norge AS på tlf. 815 00 898.

Du kan laste ned dokumentet her