Installering av ildsted

Det skal ALLTID søkes styret før man installerer vedfyring i boenheten.

2012 - 2013 gjennomførte borettslaget en omfattende rehabilitering av alle pipene. I den forbindelse ble enkelte pipeløp plombert.

Dette betyr at det ikke kan settes inn ildsteder på disse pipene uten at de blir åpnet.  For å unngå at det blir satt inn vedfyring i pipeløp som er plomber, skal det ALLTID søkes til styret om tillatelse før arbeidet kan settes igang. Styret vil ikke ha noen innvendinger på at det settes inn godkjente vedovner. Dette er bare en forsikring slik at du slipper å bruke mye penger på et ildsted det ikke vil være mulig å bruke. 

Dersom det likevel ønskes ovn, kan pipeløpet åpnes på beboers regning. Det er minst et åpent pipeløp i alle leiligheter.

OBS! Oslo kommune gir tilskudd (info. pr. 12.02.2017) til utbytting av ikke-rentbrennende ildsteder, som åpne peiser, parafinovner og gamle vedovner (eldre enn 1998), forurenser byluften til  utskifting til nye, rentbrennende vedovner. Se Oslo kommune sine hjemmesider for hvordan du søker om støtte.