14 jun 2020

Oppussing - avfall

Bygningsavvfall ved oppussing skal ikke oppbevares i bakgården. Mange benytter seg av avfallssekker ved oppussing.  Av brannhensyn, ønsker styret at disse IKKE oppbevares inne i gården. Posene må plasseres på gateplan, og vekk fra veggene.