17 des 2019

1 års befaring av vinduene

Det vil (trolig) i januar bli gjennomført 1 års befaring av de nye vinduene. Dette vil bli gjort i en periode hvor det er kaldt slik at eventuelle svakheter ved vinduene kommer tydelig fram ved termofotografering.

De som meldte inn reklamasjon/mangler i fjor fikk vinduene termofotografert da. Men det er kanskje fler som har merket trekk fra- eller annet ved vinduene som de vil melde ifra om nå.

Skjemaet kan returneres elektronisk til arnklaus@online.no, eller i postkassen til styret.

Du finner skjemaet her: /?nid=55524