Litt generelt om rehabilitering

Vi bor i en flott og gammel bygård med mye historie. En gammel bygningsmassen krever også vedlikehold og oppdateringer til dagens krav. Noe vedlikehold har du selv ansvaret for, men mestepartet tar styret seg av. Her finner du også noe informasjon om gamle, pågående og fremtidige vedlikeholdsprosjekter

Hele Torshov ligger på Byantikvarens gule lister, noe som betyr at gården er bevaringsverdig. Alle fasadeendringer skal derfor godkjenens av Oslo kommune.

Det er viktig at fellesområdene oppfattes som helhetlig og hyggelig. Endringer som påvirker utseendet i fellesområdene forvaltes av styret. Dette innbefatter også inngangsdører til leiligheter og maling.

Stigeledninger (strøm), soilrør og piper ligger innenfor ansvarsområdet til styret. Vann og elektrisitet inne i boenhetene er andelseiers ansvar.

Skal du pusse opp leiligheten er det en del ting du bør sjekke først. Under temaet "Pusse opp" finner du en del praktisk informasjon om hva du må ta hensyn til ov hva du kan/kan ikke gjøre.